Formació i consultoria

Oferim un servei d’assessorament i formació a mida per a diferents projectes, entitats o institucions que busquin un vincle amb la natura del seu entorn.

Formació

Interpretació i Guiatge de natura

fullaSota el marc de la certificació Europea HeriQ, formem futurs guies de natura que desenvolupin la seva professió en el camp amb públic i en l’àmbit ecoturístic.

Aquest curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guia naturalista i ecoturístic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les tècniques d’interpretació del patrimoni natural.

Identificació de recursos naturals i creació de productes ecoturístics

Oferim un marc teòric sobre els diferents tipus d’activitats turístiques que s’ofereixen o que potencialment es poden oferir en diverses parts del món relacionats amb la natura. Així mateix, es posarà èmfasi en els possibles beneficis i impactes que poden generar en el territori.
Durant el curs, s’identificaran els diferents elements que formen part de la natura i que poden ser d’utilitat per a la creació de nous productes ecoturístics en diferents entorns naturals (muntanya, costa, estepes …) i mitjans (aquàtic, terrestre …).

També es donaran eines per al disseny estratègic d’una activitat d’ecoturisme.

Consultoria

Assessorament en projectes de gastrobotànica

• Creació de noves propostes (projectes i productes) aplicades a la restauració i hostaleria
• Assessorament especialitzat
• Anàlisi de recursos naturals aplicats a la gastronomia
• Disseny i execució d’activitats de divulgació: xerrades, sortides de camp, exposicions, tallers o cursos

Assessorament en projectes d’Ecoturisme

• Creació de noves propostes (projectes i productes) aplicades a projectes ecoturístics, en l’entorn científic o d’àmbit ambiental
• Assessorament especialitzat
• Anàlisi de recursos naturals aplicats a l’Ecoturisme
• Disseny i execució d’activitats de divulgació: xerrades, sortides de camp, exposicions, tallers o cursos