El nostre compromís

Missió

Desenvolupem activitats d’ecoturisme, consultoria i formació per a conservar el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant el coneixement, la sensibilització i la implicació de la societat.

Visió

Fem que la conservació dels valors naturals sigui compatible amb el seu ús públic i promovem l’ecoturisme com a instrument per al desenvolupament sostenible del territori.
Treballem amb les persones, amb els col·lectius i amb les empreses per desenvolupar la nostra missió.

Valors

Els nostres principals valors són:
La integritat
L’honestedat
La responsabilitat
La qualitat
La cooperació i treball en equip
La intuïció
El respecte
El servei
La professionalitat i la il·lusió

Sostenibilitat

Naturalwalks es compromet i prioritza els següents aspectes en relació a les polítiques de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa:

– La millora contínua de les nostres accions, mitjançant la gestió òptima dels recursos tècnics i humans de què disposem.

– Assegurar la identificació de tots els aspectes mediambientals de la nostra activitat i procurar la contínua minimització i compensació dels nostres impactes.

– Integrar tots els membres de l’empresa en la cultura de la qualitat i del medi ambient, fomentant el compromís i la implicació de cada persona.

– Fer extensible als nostres proveïdors, col·laboradors i clients la nostra política de qualitat i medi ambient, per tal d’implicar-los en els nostres projectes i compartir la nostra missió.

– Promoure i generar una economia ètica i conscient basada en l’economia social o en el sector turístic.

*Estem adherits al Decàleg dels professionals de l’ecoturisme a Catalunya.